/** * Post format functions. * * @package WordPress * @subpackage Post */ /** * Retrieve the format slug for a post * * @since 3.1.0 * * @param int|object|null $post Post ID or post object. Optional, default is the current post from the loop. * @return string|false The format if successful. False otherwise. */ function get_post_format( $post = null ) { if ( ! $post = get_post( $post ) ) return false; if ( ! post_type_supports( $post->post_type, 'post-formats' ) ) return false; $_format = get_the_terms( $post->ID, 'post_format' ); if ( empty( $_format ) ) return false; $format = reset( $_format ); return str_replace('post-format-', '', $format->slug ); } /** * Check if a post has any of the given formats, or any format. * * @since 3.1.0 * * @param string|array $format Optional. The format or formats to check. * @param object|int|null $post Optional. The post to check. If not supplied, defaults to the current post if used in the loop. * @return bool True if the post has any of the given formats (or any format, if no format specified), false otherwise. */ function has_post_format( $format = array(), $post = null ) { $prefixed = array(); if ( $format ) { foreach ( (array) $format as $single ) { $prefixed[] = 'post-format-' . sanitize_key( $single ); } } return has_term( $prefixed, 'post_format', $post ); } /** * Assign a format to a post * * @since 3.1.0 * * @param int|object $post The post for which to assign a format. * @param string $format A format to assign. Use an empty string or array to remove all formats from the post. * @return array|WP_Error|false WP_Error on error. Array of affected term IDs on success. */ function set_post_format( $post, $format ) { $post = get_post( $post ); if ( empty( $post ) ) return new WP_Error( 'invalid_post', __( 'Invalid post.' ) ); if ( ! empty( $format ) ) { $format = sanitize_key( $format ); if ( 'standard' === $format || ! in_array( $format, get_post_format_slugs() ) ) $format = ''; else $format = 'post-format-' . $format; } return wp_set_post_terms( $post->ID, $format, 'post_format' ); } /** * Returns an array of post format slugs to their translated and pretty display versions * * @since 3.1.0 * * @return array The array of translated post format names. */ function get_post_format_strings() { $strings = array( 'standard' => _x( 'Standard', 'Post format' ), // Special case. any value that evals to false will be considered standard 'aside' => _x( 'Aside', 'Post format' ), 'chat' => _x( 'Chat', 'Post format' ), 'gallery' => _x( 'Gallery', 'Post format' ), 'link' => _x( 'Link', 'Post format' ), 'image' => _x( 'Image', 'Post format' ), 'quote' => _x( 'Quote', 'Post format' ), 'status' => _x( 'Status', 'Post format' ), 'video' => _x( 'Video', 'Post format' ), 'audio' => _x( 'Audio', 'Post format' ), ); return $strings; } /** * Retrieves the array of post format slugs. * * @since 3.1.0 * * @return array The array of post format slugs as both keys and values. */ function get_post_format_slugs() { $slugs = array_keys( get_post_format_strings() ); return array_combine( $slugs, $slugs ); } /** * Returns a pretty, translated version of a post format slug * * @since 3.1.0 * * @param string $slug A post format slug. * @return string The translated post format name. */ function get_post_format_string( $slug ) { $strings = get_post_format_strings(); if ( !$slug ) return $strings['standard']; else return ( isset( $strings[$slug] ) ) ? $strings[$slug] : ''; } /** * Returns a link to a post format index. * * @since 3.1.0 * * @param string $format The post format slug. * @return string|WP_Error|false The post format term link. */ function get_post_format_link( $format ) { $term = get_term_by('slug', 'post-format-' . $format, 'post_format' ); if ( ! $term || is_wp_error( $term ) ) return false; return get_term_link( $term ); } /** * Filters the request to allow for the format prefix. * * @access private * @since 3.1.0 * * @param array $qvs * @return array */ function _post_format_request( $qvs ) { if ( ! isset( $qvs['post_format'] ) ) return $qvs; $slugs = get_post_format_slugs(); if ( isset( $slugs[ $qvs['post_format'] ] ) ) $qvs['post_format'] = 'post-format-' . $slugs[ $qvs['post_format'] ]; $tax = get_taxonomy( 'post_format' ); if ( ! is_admin() ) $qvs['post_type'] = $tax->object_type; return $qvs; } /** * Filters the post format term link to remove the format prefix. * * @access private * @since 3.1.0 * * @global WP_Rewrite $wp_rewrite * * @param string $link * @param object $term * @param string $taxonomy * @return string */ function _post_format_link( $link, $term, $taxonomy ) { global $wp_rewrite; if ( 'post_format' != $taxonomy ) { return $link; } if ( $wp_rewrite->get_extra_permastruct( $taxonomy ) ) { return str_replace( "/{$term->slug}", '/' . str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ), $link ); } else { $link = remove_query_arg( 'post_format', $link ); return add_query_arg( 'post_format', str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ), $link ); } } /** * Remove the post format prefix from the name property of the term object created by get_term(). * * @access private * @since 3.1.0 * * @param object $term * @return object */ function _post_format_get_term( $term ) { if ( isset( $term->slug ) ) { $term->name = get_post_format_string( str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ) ); } return $term; } /** * Remove the post format prefix from the name property of the term objects created by get_terms(). * * @access private * @since 3.1.0 * * @param array $terms * @param string|array $taxonomies * @param array $args * @return array */ function _post_format_get_terms( $terms, $taxonomies, $args ) { if ( in_array( 'post_format', (array) $taxonomies ) ) { if ( isset( $args['fields'] ) && 'names' == $args['fields'] ) { foreach ( $terms as $order => $name ) { $terms[$order] = get_post_format_string( str_replace( 'post-format-', '', $name ) ); } } else { foreach ( (array) $terms as $order => $term ) { if ( isset( $term->taxonomy ) && 'post_format' == $term->taxonomy ) { $terms[$order]->name = get_post_format_string( str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ) ); } } } } return $terms; } /** * Remove the post format prefix from the name property of the term objects created by wp_get_object_terms(). * * @access private * @since 3.1.0 * * @param array $terms * @return array */ function _post_format_wp_get_object_terms( $terms ) { foreach ( (array) $terms as $order => $term ) { if ( isset( $term->taxonomy ) && 'post_format' == $term->taxonomy ) { $terms[$order]->name = get_post_format_string( str_replace( 'post-format-', '', $term->slug ) ); } } return $terms; } Kek Tarifleri

Sünger Kek Yapımı

Sünger Kek Yapımı: Sünger kekimizi yapabilmemiz için ilk adım olarak yumurtaları ve toz şekeri birlikte çırpma kasesi içine alalım ve bunları köpürene kadar durmadan mikser ile çırpalım. Hemen ardından da bunlara yoğurt, süt ve sıvı yağı ilave edip malzemeleri çırpmaya devam edelim arkadaşlar. Bunun hemen ardından da vanilya, un ve kabartma tozunu da karışıma ilave

Pofuduk Sade Kek Tarifi

Pofuduk Sade Kek Tarifi Hazırlanışı: Toz şekeri çırpma kasesine döküp üstüne yumurtaları birer birer kıralım. Yumurtaları kırdıktan sonra ise mikser ile yumurtalar köpürüp şekerler eriyene kadar durmadan çırpalım. Bu işlem bittikten sonra da süt, yoğurt ve sıvı yağı ilave edip bir süre daha malzemeleri çırpalım arkadaşlar. Hemen ardından ise bu malzemelere un, vanilya ve kabartma

Basit İki Renkli Kek Tarifi

Basit İki Renkli Kek Tarifi Hazırlanışı: Kek yapımına başlarken yumurtaları çırpma kasesi içine kıralım ve toz şekeri yumurtalara ilave edip mikser ile yumurtalar köpürüp beyazlayana kadar çırpalım arkadaşlar. Bu işlemin hemen ardından ise bunların üstüne süt ve sıvı yağı ilave edip malzemeleri iyice çırpalım. Bunun hemen ardından ise vanilya, un ve kabartma tozunu ekleyip malzemeleri

Kakaolu Top Kek Tarifi

Kakaolu Top Kek Tarifi Yapılışı: Yumurtaları çırpma kasesi içine kıralım ve üstlerine toz şekeri boşaltıp mikser ile malzemeleri bir süre çırpıp köpürtüyoruz. Hemen ardından ise bunlara süt ile sıvı yağı ilave edelim ve durmadan çırpmaya devam edelim arkadaşlar. Bunun hemen ardından ise vanilya, un, kabartma tozu ve kakaoyu ilave edip malzemeleri iyice çırpıp karışımı hazırlayalım.

Havuçlu Cevizli Kek Tarifi

Havuçlu Cevizli Kek Tarifi Yapılışı: Tarife başlarken havuçları yıkayalım ve ince bir şekilde rendeleyelim arkadaşlar. Hemen ardından da yumurtaları ve toz şekeri birlikte çırpalım ve köpürene kadar devam edelim. Ardından da süt ile sıvı yağı ilave edelim ve bir süre daha malzemeleri çırpalım. Bunun hemen ardından ise vanilya, un, kabartma tozu, rendelenmiş havuç, kırılmış cevizler

Kakaolu Kek Tarifi

Kakaolu Kek Tarifi Yapılışı: Kek karışımını hazırlamak için yumurtaları ve toz şekeri birlikte çırpalım ve köpürene kadar devam edelim. Hemen ardından ise süt ile sıvı yağı karışıma ekleyip malzemeleri bir süre daha çırpalım arkadaşlar. Bunun hemen ardından da vanilya, un, kabartma tozu ve kakaoyu ilave edip malzemeleri iyice çırpıp kakaolu bir karışım yapalım. Sonra kek